Extra aandacht voor onderpresteerders

Eén op de tien basisschoolleerlingen krijgt een te laag advies voor het voortgezet onderwijs. Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW wil extra aandacht voor deze groep leerlingen. Lees verder

Vooral kinderen van laagopgeleide ouders krijgen soms een te laag advies. De Inspectie van het Onderwijs meldt dat daar nauwelijks sprake van is, maar de Onderwijsraad concludeert dat kinderen soms wel degelijk onder hun eigen kunnen presteren. Het gaat om ongeveer 10 procent van de kinderen, meestal van laagopgeleide ouders. Staatssecretaris Sharon Dijksma laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat ze dit een urgent probleem vindt.

Wanneer extra aandacht wordt besteed aan deze kinderen, vooral met taal en rekenen, kan het niveau worden verbeterd, meldt het ministerie van OCW. Om dat bereiken komt er bijvoorbeeld een dekkend aanbod van voor- en vroegschoolse educatie, zullen scholen straks eerder extra geld krijgen voor leerlingen van laagopgeleide ouders en komt er extra geld voor taalprogramma’s in de grote steden en achterstandsregio’s als Oost-Groningen en Zuid-Limburg.

Klik hier voor de brief van staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer.