Extra aandacht voor taal en rekenen

Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW heeft de conceptnotitie ‘Scholen voor morgen’ naar de Tweede kamer gestuurd. In de notitie noemt ze het verbeteren van de taal- en rekenprestaties in het primair onderwijs het belangrijkste doel waarover ze met het onderwijsveld praat. Lees verder

Hoewel taal en rekenen in het primair onderwijs in Nederland internationaal gezien tot de top behoren, is er volgens Dijksma extra aandacht voor nodig. Dit om te voorkomen dat de kwaliteit ervan wegglijdt en de aansluiting op het vo moeizamer wordt.

Vandaag is de notitie onderwerp van gesprek op een conferentie in Utrecht met schoolleiders, leraren en andere deskundigen, waarna er eventueel nog onderdelen van de notitie zullen worden aangepast.

De conceptnotitie staat in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl

Bijlagen