Extra conciërges eerst in Vogelaar-wijken

De basisscholen in de zogenoemde Vogelaar-wijken krijgen voorrang bij het aanstellen van conciërges. Dat staat in een brief van staatssecretaris Sharon Dijksma aan de Tweede Kamer. Lees verder

Dijksma reageert met de brief op vragen die PvdA-fractieleider Jacques Tichelaar stelde tijdens de algemene politieke beschouwingen. Tichelaar wil dat er op elke basisschool een conciërge komt.

De staatssecretaris wijst erop dat OCW in 2003 en 2006 al twee keer 25 miljoen euro extra heeft uitgetrokken voor onderwijsondersteunend personeel. Met dat geld kan elke basisschool volgens haar voor één dag per week een conciërge betalen.

‘Een vervolg op deze financiële impuls wordt momenteel uitgewerkt in het kader van het actieplan Leerkracht van Nederland’, aldus Dijksma. Medio 2008 treedt een stimuleringsregeling in werking, waarvoor aanvankelijk 12,5 miljoen euro en daarna structureel een budget van 20 miljoen beschikbaar komt. Basisscholen die het meest dringend behoefte hebben aan een conciërge, worden als eerste geholpen. ‘Hierbij wordt voorrang gegeven aan basisscholen in de krachtwijken en de vier grote steden, vanwege hun specifieke problematiek’, aldus de staatssecretaris. De brief van Dijksma staat in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen