Extra geld bestrijding kindermishandeling

Minister André Rouvoet van Jeugd en Gezin trekt extra geld uit voor de bestrijding van kindermishandeling. Hij wil onder meer dat alle betrokken instanties, waaronder de scholen, met een speciale meldcode gaan werken. Lees verder

Voor 2008 komt bijna 20 miljoen euro extra beschikbaar. Dat geld is bedoeld voor een publiekscampagne tegen kindermishandeling, meer scholing van beroepskrachten en snellere hulp.

De minister wil dat alle instellingen die met kinderen werken, zoals de Bureaus Jeugdzorg, de GGD’s, de scholen en de gemeenten, kindermishandeling gecoördineerd aanpakken. Deze aanpak, waarmee in vier regio’s met succes is proefgedraaid, moet in het hele land worden ingevoerd.

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) gaat dit tussen 2008 en 2011 ondersteunen. Daarvoor komt in 2008 4,5 miljoen euro beschikbaar.

Klik hier voor het persbericht van het programmaministerie Jeugd en Gezin.