Extra geld om meer academici voor de klas te krijgen

Staatssecretaris Halbe Zijlstra van OCW stelt 1,2 miljoen euro extra beschikbaar om jonge academici ervaring te laten opdoen in het voortgezet onderwijs. Lees verder

In het project ‘Eerst de klas’ geven talentvolle academici gedurende twee jaar drie à vier dagen per week les op scholen voor voortgezet onderwijs. Zij behalen hun onderwijsbevoegdheid en nemen deel aan een leiderschapsprogramma in het bedrijfsleven.

Doel van het project is, zo meldt het ministerie van OCW, om meer jonge afgestudeerde academici met vakinhoudelijke en leidinggevende talenten in de scholen te krijgen.

Het project ging in 2009 gestart en heeft nu 35 deelnemers. Het wordt uitgevoerd door het Platform Bèta Techniek. Er doen ook grote bedrijven aan mee, zoals Philips, Shell en ABN-AMRO.