Extra geld passend onderwijs: aanvragen voor 1 oktober!

Samenwerkingsverbanden hebben nog maar tot 1 oktober de tijd om bij DUO extra middelen aan te vragen voor de invoering van het nieuwe stelsel van passend onderwijs. De clusters 1 en 2 hebben nog de tijd tot 31 december. Lees verder

Er is voor het huidige schooljaar 2012-2013 een nieuwe regeling van kracht, die lijkt op de vroegere ‘tientjesregeling’ (10 euro per leerling). Elk samenwerkingsverband krijgt van OCW een formulier toegestuurd, dat door het bevoegd gezag van de contactschool moet worden ingevuld.

Hierbij wordt een verklaring geëist dat het samenwerkingsverband beschikt over een werkagenda voor de invoering van passend onderwijs. Na de aanvraag kan de werkagenda verder worden ingevuld.

Let op: het bevoegd gezag heeft tot 1 oktober 2012 de tijd om een aanvraag bij DUO in te dienen. In cluster 1 en 2 kan het bevoegd gezag van een instelling tot 31 december 2012 een aanvraag indienen. Samenwerkingsverbanden kunnen het geld in november 2012 en instellingen in cluster 1 en 2 in februari 2013 verwachten.

De benodigde formulieren en de regeling kunt u downloaden uit de rechterkolom.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen