Extra geld voor aanpak voortijdig schoolverlaten

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW stelt vanaf 2012 een bedrag van 30 miljoen euro extra beschikbaar voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten. Het is opmerkelijk dat de minister wel bereid is hierin extra te investeren, terwijl zij bezuinigt op passend onderwijs. Lees verder

Het extra geld is bestemd voor intensieve begeleiding van jongeren, die als gevolg van gestapelde problemen geen opleiding meer volgen. De minister maakte dit maandag in Utrecht bekend tijdens een bijeenkomst met 60 onderwijswethouders.

Het ministerie van OCW meldt dat Nederland met de aanpak van voortijdig schoolverlaten tot de Europese kopgroep behoort. De aanpak heeft volgens OCW in het schooljaar 2009-2010 landelijk geresulteerd in een daling van het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) van 70.000 naar 39.600.

De doelstelling was om in 2011 nog hooguit 35.000 vsv’ers te hebben. Die doelstelling is inmiddels verder verscherpt tot maximaal 25.000.

Voorkomen is beter dan genezen
Het is op zich een goed initiatief van de minister om fors in te zetten op de aanpak van voortijdig schoolverlaten, maar het zou veel beter zijn als zij niet zou bezuinigen op passend onderwijs. Met goed onderwijs voor álle leerlingen, dus ook voor kinderen met extra zorgbehoeften, zal het aantal voortijdig schoolverlaters afnemen.

Nu Van Bijsterveldt op passend onderwijs bezuinigt, zal het aantal leerlingen dat buiten de boot valt, alleen maar toenemen. Het zou daarom verstandig van de minister zijn als zij niet alleen inzet op het repareren van onderwijsuitval wanneer het bijna te laat is, maar ook in het voorkomen daarvan in een veel eerder stadium.