Extra geld voor hulp aan probleemleerlingen

De gemeenten krijgen 21,7 miljoen euro per jaar voor hulp aan probleemleerlingen. Minister André Rouvoet van Jeugd en Gezin en staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW zijn dit met de gemeenten overeengekomen. Lees verder

Nederland telt ongeveer 16.000 zogenoemde overbelaste jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar. Deze jongeren hebben te kampen met een opeenstapeling van persoonlijke problemen. Te denken valt aan gedragsproblemen, psychische klachten en een instabiele thuissituatie.

Het geld voor de gemeenten is bedoeld voor een sluitende aanpak tussen school, werk en (jeugd)zorg. De gemeenten krijgen de regie om de hulp te stroomlijnen, met als doel om de leerlingen om wie het gaat, een startkwalificatie te laten halen op havo-, vwo- of mbo2-niveau.

Naast de 21,7 miljoen euro van het Rijk, stimuleren Rouvoet en Van Bijsterveldt zogeheten plusvoorzieningen via de scholen. Deze voorzieningen richten zich op een samenhangend aanbod van voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, zorg en arbeidstoeleiding.