Extra geld voor kwaliteit lerarenopleidingen

OCW stelt extra geld beschikbaar voor de kwaliteit van lerarenopleidingen. Het gaat om 4 miljoen euro extra voor de komende twee jaar, zo heeft demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt bekendgemaakt. Lees verder

Het extra geld is bestemd voor acht landelijke expertisecentra. Hierin werken instellingen uit het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs samen om expertise in bepaalde vakken te ontwikkelen en te bundelen.

De financiële impuls wordt ingezet voor onder andere vakken die te maken hebben met een beperkte vraag en/of gering aanbod aan studenten, zoals Duits en wiskunde.

Klik hier voor meer informatie.