Extra geld voor ‘Opleiden in de school’

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt stelt vanaf volgend jaar 17 miljoen euro extra beschikbaar voor ‘Opleiden in de school’. Lees verder

Deze vorm van opleiden verbetert de aansluiting tussen de lerarenopleiding en de onderwijspraktijk en verkleint het huidige lerarentekort, zo meldt het ministerie van OCW. Van de ruim 50.000 studenten aan de lerarenopleidingen worden er circa 4000 opgeleid in de school. Dat aantal moet, als het aan Van Bijsterveldt ligt, in 2011 zijn verdubbeld tot 8000.

‘Opleiden in de school is een prachtig voorbeeld van wederzijds leren. Studenten draaien tijdens hun opleiding direct mee in de klas waardoor ze de theorie makkelijker aan de praktijk koppelen en de lerarenopleidingen sluiten op hun beurt beter aan op wat er in de praktijk gevraagd wordt’, aldus de staatssecretaris op de website van het ministerie.

Ze trekt tot 7 december door het land om in het kader van de Kwaliteitsagenda Krachtig Meesterschap lerarenopleidingen te bezoeken. Er staat ook een bezoek aan het bij VOS/ABB aangelsoten Atlas College in Hoorn op het programma. Daar reikt ze het eerste exemplaar uit van het boek  ‘Partnerschappen in beweging’. Hierin staan goede voorbeelden beschreven van wat er bij komt kijken om een opleidingsschool te worden.  

Het openbare Atlascollege is een opleidingsschool die dit jaar van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie het predikaat ‘excellent’ heeft gekregen.