Extra geld voor scholen in aandachtswijken

Minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie heeft bekendgemaakt welke extra middelen er beschikbaar komen voor de 40 zogenoemde aandachtswijken. Het blijkt dat er onder meer geld vrijkomt voor combinatiefuncties voor school, sport, cultuur en vroeg- en voorschoolse opvang en voor de aanstelling van conciërges. Lees verder

In een brief die minister Vogelaar op 1 februari naar de gemeenten en de Tweede Kamer heeft gestuurd, staan per gemeente de afspraken uit het bestuursakkoord van het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Er wordt vooral geïnvesteerd in sociale samenhang, onderwijs en veiligheid. Geld en menskracht gaan rechtstreeks naar gemeenten, maar bijvoorbeeld ook naar scholen.

De ministeries van OCW en VWS stellen gezamenlijk 40 miljoen euro beschikbaar voor combinatiefuncties voor school, sport en cultuur bij brede scholen. De voor – en vroegschoolse educatie krijgt voor de aanpak van taalachterstanden bij jonge kinderen een extra impuls van ruim 50 miljoen euro, waarvan 17,5 miljoen euro naar de 18 gemeenten gaat waar de aandachtswijken liggen.

Verder komt er een algemene regeling waarbij  OCW 40 procent van de kosten van een conciërge voor een basisschool voor zijn rekening neemt. De scholen in de aandachtswijken en alle scholen in de vier grote steden kunnen hier met voorrang een beroep op doen. Voor zowel de brede school als de conciërge geldt de voorwaarde dat gemeenten de plannen deels meefinancieren.

De brief van minister Vogelaar staat in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen