Extra geld voor voorschoolse educatie

Voor alle kinderen tussen 2,5 en 4 jaar met een taalachterstand komt er nog in deze kabinetsperiode voorschoolse educatie. Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben daarover een akkoord gesloten. Lees verder

OCW komt met extra geld voor voorschoolse educatie, oplopend van 30 miljoen euro voor dit jaar tot 43 miljoen in 2011. Dit komt bovenop de 110 miljoen die het Rijk al beschikbaar stelt.

Ook gemeenten komen met geld. Mogelijk wordt dit deels besteed aan de opleiding van personeel in de kinderopvang. Daarnaast ondersteunen Rijk en VNG voor de uitvoering een interbestuurlijk team. Klik hier voor meer informatie.

Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl