Extra gratis cursus over benoeming personeel

De Helpdesk van VOS/ABB organiseert op dinsdag 15 april een extra bijeenkomst voor het primair onderwijs over de verplichtingen waar het bevoegd gezag rekening mee dient te houden bij de benoeming van personeel. De bijeenkomst is interessant voor P&O’ers, teamleiders en directeuren alsmede bestuursleden die belast zijn met de benoeming van personeel.

De juristen Céline Adriaansen en José van Snek van de Helpdesk van VOS/ABB zullen tijdens deze bijeenkomst de volgende onderwerpen aan de hand van diverse casussen bespreken:

  • Bespreking gronden voor dienstverband voor bepaalde tijd;
  • Uitleg 36 maandentermijn en tijdelijke uitbreidingen;
  • Benoeming werknemer in twee functies;
  • Uitleg aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag;
  • Inschaling en salaris;
  • Bespreking aanvang en einde benoeming en doorbetaling salaris;
  • Bespreking volgorde voorrangsbenoeming waarbij specifieke aandacht zal worden besteedt aan de eigen wachtgelders;
  • Bespreking regeling ontheffing herbenoemingsverplichting;
  • Bespreking risico’s werkgever voor doorbelasting WW-uitkering.

De gratis cursus wordt gegeven op dinsdag 15 april van 13 tot 16 uur in het kantoor van VOS/ABB aan de Houttuinlaan 8 in Woerden. Let op: dat is ons nieuwe adres!

Alleen als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u zich aanmelden via welkom@vosabb.nl. Vermeld in uw mail duidelijk uw naam, de organisatie waavoor u werkt, uw telefoonnummer en of u alleen of met één of meer collega’s komt. Let op: niet-leden kunnen niet deelnemen!

Deze gratis cursus wordt ook gegeven op dinsdag 28 januari, maar daar kunt u zich niet meer vol aanmelden. Het maximumaantal aanmeldingen voor die datum is namelijk al bereikt.