Extra impuls voor achterstandenbeleid

Schoolbesturen met vestigingen in een impulsgebied krijgen – eenmalig en alleen voor het schooljaar 2009-2010 – een extra bedrag van 211 euro voor elke gewichtsleerling. Dit komt door de extra beschikbare middelen voor achterstandenbeleid. Lees verder

Het instrument op deze website, waarmee de compensatie berekend kan worden,  is aangepast op dit punt, zodat u daarmee ook deze extra impuls kunt berekenen, naast het bedrag dat u regulier als school in een impulsgebied ontvangt. In het instrument zijn ook de laatste cijfers voor het schooljaar 09-10 verwerkt zodat u alvast weet wat de beschikking anders pas in september zou berichten.

U kunt hier versie d van het instrument Compensatieregeling gewichtenwijziging vestiging 2009.xls vinden.

In de toelichting in het instrument is een en ander nog nader toegelicht.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl.