Kabinet verdubbelt miljoeneninjectie in techniekonderwijs

Het kabinet verdubbelt de investering van 140 miljoen euro van bedrijven in technisch onderwijs. Dat hebben de minister Jet Bussemaker van OCW en Henk Kamp van Economische Zaken één jaar na ondertekening van het Nationaal Techniekpact 2020 bekendgemaakt.

Het Nationaal Techniekpact 2020 moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. Er staan concrete afspraken in tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid.

In de rapportage Nationaal Techniekpact 2020 – één jaar na ondertekening staat dat de urgentie van de afspraken onverminderd groot is. Er zijn nog wachtlijsten van scholen in het voortgezet onderwijs die geen ondersteuning kunnen krijgen van het bedrijfsleven. Tevens zijn er nog altijd vmbo’s die moeite hebben hun techniekopleidingen rendabel te houden. Het aantal meisjes dat voor techniek kiest is nog te laag.

Maar in de rapportage staat ook dat het eerste jaar belangrijke positieve ontwikkelingen heeft laten zien. Zo neemt de belangstelling voor technische opleidingen toe en groeit in Nederland de waardering voor technisch vakmanschap en de maakindustrie.

Bovendien zijn in de sectorakkoorden van het primair en voortgezet onderwijs afspraken gemaakt over wetenschap, techniek en technologie. In het eerste jaar van het pact is ook de kennisbasis natuurwetenschap en technologie voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs gereed gekomen.