Extra leergangen financieel management

VOS/ABB organiseert in maart een extra leergang financieel management en beleid voor het bovenschools management in het primair onderwijs. In maart wordt ook een extra leergang financieel management voor integraal verantwoordelijke schoolleiders georganiseerd. Lees verder

In beide leergangen staat het proces van planning & control centraal. Hierin geven we op systematische wijze vorm aan het proces van richting geven en op koers houden. Uitgangspunt van de leergang is de financiële vertaling van het strategisch beleid in de meerjarenbegroting.

Uitgebreide informatie over beide leergangen staat in de pdf-documenten in de rechterkolom van dit bericht. In deze documenten vindt u onder meer de locaties en data van de extra leergangen. Beide leergangen kosten 700 euro per persoon voor leden van VOS/ABB en 840 euro voor niet-leden.

U kunt zich online inschrijven.

Informatie: Geke Lexmond, 0348-404815, glexmond@vosabb.nl