Extra leergangen financieel management

VOS/ABB organiseert in maart een extra leergang financieel management en beleid voor het bovenschools management in het primair onderwijs Lees verder

In deze leergang staat het proces van planning & control centraal. Hierin geven we op systematische wijze vorm aan het proces van richting geven en op koers houden. Uitgangspunt van de leergang is de financiële vertaling van het strategisch beleid in de meerjarenbegroting.

Uitgebreide informatie over de leergang staat in het pdf-document in de rechterkolom van dit bericht. Daarin vindt u onder meer de locaties en data van de extra leergang. De kosten zijn 700 euro per persoon voor leden van VOS/ABB en 840 euro voor niet-leden.

U kunt zich online inschrijven.

Informatie: Geke Lexmond, 0348-404815, glexmond@vosabb.nl

Bijlagen