Extra VOS/ABB-masterclass Andere Tijden

Op 19 januari houdt Leeuwendaal VOS/ABB in samenwerking met de initiatiefgroep Andere Tijden in Onderwijs en Opvang een extra masterclass over het vijfgelijkedagenmodel. De extra bijeenkomst is nodig, omdat de masterclass op 29 november is volgeboekt en de interesse voor deelname groot blijft. Lees verder

De bijeenkomst is bedoeld voor scholen en (kinderopvang)organisaties, die nu bezig zijn met het vijfgelijkedagenmodel of van plan zijn dit model in te voeren. Ook organisatie die zich oriënteren op alternatieven voor de traditionele indeling van de schooldag en -week zijn van harte welkom.

Net als in voorgaande masterclasses zullen deskundigen aanwezig zijn om een toelichting te geven op het proces dat zij afgelegd hebben bij de invoering van het vijfgelijkedagenmodel. Tijdsens de masterclass is directeur Fred Butje van de Da Costaschool in Hilversum aanwezig, die met het vijfgelijkedagenmodel werkt.

Onder het motto ‘leren van elkaar’ komen de volgende punten aan bod:

  • Welke hobbels kom u tijdens het proces tegen?
  • Welke groepen worden erbij betrokken?
  • Welke rol speelt de medezeggenschapsraad?
  • Welke relatie is er met de omgeving?
  • Hoe verzorgt u goede communicatie?

De extra bijeenkomst is op donderdag 19 januari van 13 tot 16 uur bij Leeuwendaal VOSABB in Woerden (klik hier voor routebeschrijving). Deelname kost 195 euro per persoon.

Het maximumaantal deelnemers is 18. Omdat de masterclass in november snel was volgeboekt, geldt het advies u spoedig aan te melden. Dat kan online via training@leeuwendaalvosabb.nl onder vermelding van ‘Masterclass andere tijden’.

Informatie: Jan Littink, 06–12928581, jan.littink@leeuwendaalvosabb.nl.