Falend bestuur evangelische scholen stopt ermee

Het bestuur van de Stichting Voor Evangelische Scholen (SVES) staakt zijn activiteiten. Het besluit volgt op indringende gesprekken met de Inspectie van het Onderwijs, meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

Onder SVES vallen zes evangelische basisscholen, die volgens de website van de stichting bijbelgetrouw en kindvriendelijk kwaliteitsonderwijs op maat bieden. De Inspectie van het Onderwijs concludeert na onderzoek echter er onvoldoende vertrouwen in te hebben ‘dat het bestuur onder de huidige omstandigheden in staat is om voor 1 augustus 2014 zijn verantwoordelijkheid te kunnen waarmaken voor duurzaam kwalitatief goed onderwijs op zijn scholen.’

Aanleiding voor het onderzoek was de situatie op de evangelische basisschool Timon in Rotterdam. Het onderwijs op dit schooltje met 63 leerlingen was volgens de inspectie structureel zeer zwak. De ouders maakten zich daar al lange tijd zorgen over. Er stonden onbevoegde leerkrachten voor de klas en er was veel agressie onder de leerlingen. Het Rotterdamse basisschooltje is officieel per 1 januari jongstleden gesloten.

Het beeld dat volgens staatssecretaris Dekker uit het inspectierapport naar voren komt, is dat van een schoolbestuur dat niet in control is. ‘Het bestuur is op dit moment onvoldoende in staat om effectief leiding te geven aan de zes scholen die onder het bestuur vallen. Ook voldoet het bestuur op een aantal punten niet aan de eisen die de wet stelt en is de financiële situatie kwetsbaar. Veel SVES-scholen hebben kwaliteitsproblemen of hebben die gehad en alle scholen halen de stichtingsnorm niet of zullen die niet halen’, aldus Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.

Het bestuur van de stichting heeft woensdag aan Dekker laten weten ermee te stoppen. In een persbericht meldt het bestuur dat het voorgenomen besluit is genomen ‘om de scholen in goed overleg met ouders en het lokale onderwijsveld, over te dragen aan andere schoolbesturen’. Waar dat niet mogelijk is, ‘wordt in nauwe samenwerking met de school voor de leerlingen een andere school gezocht.’