In

In het februarinummer van magazine Naar School! kunt u een artikel lezen over het komende congres Wat is jouw verhaal?!. Op dit congres op 18 maart in Arnhem lanceren wij de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs.