Financieel gat bij BOOR bijna vijf keer zo groot

De financiële situatie bij het openbaar onderwijs in Rotterdam is veel slechter dan al werd gevreesd. Dat blijkt uit een rapportage van de stichting BOOR aan de Rotterdamse gemeenteraad. Lees verder

Uit de rapportage van de inmiddels vertrokken bewindvoerder Hans van der Vlist blijkt dat het jaar 2012 met een tekort van circa 7 miljoen euro is afgesloten. Aanvankelijk werd uitgegaan van een tekort over 2012 van circa 1,5 miljoen euro.

Er kon vorig jaar niet goed op de uitgaven worden gestuurd, omdat het financiële systeem van BOOR niet adequaat functioneerde. Er waren geen periodieke managementrapportages. Van der Vlist schrijft dat de financiële administratie nu wel op orde is en dat er voortaan maandelijks betrouwbare informatie beschikbaar is.

Om financieel orde op zaken te stellen, moet BOOR dit jaar 7,6 miljoen euro extra bezuinigen. Dit kan ten koste gaan van 143 fte, waardoor de klassen groter zouden worden. Van der Vlist noemt de bezuiniging onvermijdelijk, maar ook verantwoord en uitvoerbaar.

De bewindvoerder heeft zijn taak afgerond. Oud-directeur Philip Geelkerken van VOS/ABB is nu voorzitter van het algemeen bestuur van het openbaar primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam. BOOR is met circa 35.000 leerlingen het grootste schoolbestuur voor openbaar onderwijs in Nederland.

Zie voor eerdere berichtgeving over BOOR de gerelateerde artikelen in de rechterkolom.