Financieel management voor schoolleiders

VOS/ABB wil integraal verantwoordelijke schoolleiders in het PO ondersteunen bij het verder professionaliseren van het financieel management van de school. Daarom is voor hen een tweedaagse leergang financieel management opgezet. Lees verder

Nu de lumpsumfinanciering haar tweede jaar is ingegaan, hebben schoolleiders inmiddels de nodige basiskennis en vaardigheden in financieel management opgedaan. De eerste begrotingen en de eerste jaarrekening zijn opgesteld. Met de daarbij opgedane ervaringen wilt u als schoolleider nu het financieel management van uw school verder ontwikkelen.  

De tweedaagse leergang van VOS/ABB zet het proces van planning en control centraal. Hierin geven we op systematische wijze vorm aan het proces van richtinggeven en op koers houden. Uitgangspunt van de leergang is het opstellen van de meerjarenbegroting, waarbij rekening gehouden moet worden met de afspraken die op bovenschools niveau zijn gemaakt.

U hebt budgetten toegekend gekregen en met deze budgetten moet u de doeleinden in uw schoolplan en het jaarplan zien te verwezenlijken. Daarnaast wordt van u verwacht dat u regelmatig rapporteert over enerzijds de uitputting van uw budgetten en anderzijds de verwezenlijking van die doeleinden in uw schoolplan. Ook wordt van u verwacht dat u op een heldere wijze verantwoording kunt afleggen aan de MR, de ouders en de medewerkers.

Na deze leergang bent u in staat uw schoolplan te verwerken in de meerjarenbegroting, deze begroting te bespreken met de MR en kunt u over het gevoerde beleid verantwoording afleggen. 

De leergang is speciaal opgezet voor schoolleiders in het primair onderwijs. De nadruk ligt op de vertaling van het beleid in de techniek. Enige financiƫle voorkennis is vereist.

Gegevens van de leergang:
Datum en locatie: Utrecht, 17 en 31 januari 2008
Tijd: 9.30 – 16.30 uur
Maximum aantal deelnemers: 16
Kosten: 700 euro voor leden en 840 euro voor niet-leden
Inschrijven: Aanmelden kan via het online inschrijfformulier.

In company
Deze leergang is uitermate geschikt voor een in-companytraining. Het strategisch beleid van uw organisatie is dan uitgangspunt voor het opstellen van uw schoolmeerjarenbegroting.

Informatie: Geke Lexmond, 0348-404815, glexmond@vosabb.nl