Financiële alarmbellen luiden ook voor basisscholen

De rek is er in het basisonderwijs echt helemaal uit: de financiële situatie is uitermate zorgelijk, waardoor banen moeten worden geschrapt, klassen groter worden en de onderwijskwaliteit steeds meer onder druk komt te staan. Onlangs werd bekend dat het ook voor het voortgezet onderwijs op financieel gebied pompen of verzuipen is. Lees verder

De Volkskrant bericht over een onderzoek van accountantsbureau Deloitte, dat de financiële situatie van ruim 300 scholen onder de loep nam. Onderwijspartner Sjirk Huizinga van Deloitte zegt dat de basisscholen in de knel komen doordat de overheid 'geen aanpassingen op de realiteit' maakt. Hij noemt als voorbeelden de btw die omhoog gaat van 19 naar 21 procent en stijgende energielasten die niet worden gecompenseerd. 

VOS/ABB ziet in de dagelijkse praktijk helaas dat het bovenstaande voor veel schoolbesturen geen nieuws meer is. De financiële ruimte die de overheid biedt, is allang verre van toereikend om de ambities die het onderwijs heeft, te kunnen realiseren. Reële én stille bezuinigingen maken dit steeds erger. Een voorbeeld van een stille bezuiniging, dat VOS/ABB geregeld onder de aandacht van de politiek brengt, is het budget voor materiële instandhouding. Dat loopt al jaren ver achter op de kosten die schoolbesturen maken.

De ontwikkelingen treffen ook het voortgezet onderwijs. Ook daar moeten schoolbesturen bezuinigen en de tekortschietende overheidsbudgetten aanvullen uit de financiële reserves, die daardoor blijven krimpen. De alarmerende ontwikkelingen laten zien dat de berichten over schoolbesturen die veel te veel geld oppotten onterecht zijn. Met name de Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft geregeld dit karikaturale beeld geschetst. Minister Marja van Bijsterveldt van OCW zag in deze voorzet van de AOb een mooie kans om te suggereren dat schoolbesturen bulken van het geld en dat er dus best wel wat af kan. 

Bezuinigen op bestuur en management en op overhead, zoals vaak wordt gesuggereerd, is absoluut niet meer mogelijk: daar is in het funderend onderwijs al het vet al weggesneden. De situatie in het primair onderwijs is wat dit betreft het ernstigst, vooral na de greep uit de lumpsum die voormalig PvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW in 2009 nam. Zij verdedigde die volgens haar noodzakelijke bezuiniging destijds ten onrechte onder het mom van een korting op B&M, waar volgens haar op kon worden beknibbeld zonder dat de klassen groter zouden worden. De realiteit is, zoals iedereen weet, helaas heel anders.

Klik hier voor de berichtgeving door de Volkskrant.

***

VOS/ABB biedt bestuurders en managers in het primair onderwijs de mogelijkheid een training opbrengstgericht financieel management te volgen. De training staat in het teken van meer efficiency en onderwijskwaliteit.

Klik hier voor meer informatie.