Financiële arbeidsvoorwaarden CAO PO

Met ingang van 5 november jongstleden is de CAO PO 2007-2009 van kracht geworden. Daarmee is een aantal arbeidsvoorwaardelijke zaken overeengekomen over de salarisbedragen, toelagen en bedragen voor de reiskosten woon-werkverkeer. Lees verder

Het betreft de volgende arbeidsvoorwaardelijke zaken:

* Algemene salarismaatregel per 1 augustus 2007

* Algemene salarismaatregel per 1 augustus 2008

* Verhoging van het percentage van de structurele eindejaarsuitkering (SEJU) per 1 januari 2007 met 1,20% (totaal: 5,30%)

* Verhoging van het percentage van de structurele eindejaarsuitkering (SEJU) per 1 januari 2008 met 1,00% (totaal: 6,30%)

De details met alle cijfers staan in het pdf-document in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen