Financiële deskundigheid onmisbaar voor goed onderwijs

De financiële deskundigheid van schoolbestuurders is essentieel voor goed onderwijs. Dat heeft minister Marja van Bijsterveldt van OCW benadrukt in het Kamerdebat over de OCW-begroting. Lees verder

VVD-Tweede Kamerlid Ton Elias beschuldigde onderwijsbestuurders ervan dat zij nonchalant omgaan met financiële onzekerheden. Hij vindt dat er het onderwijs zakelijker moet worden, met aandacht voor deugdelijke financiële bedrijfsvoering.

De minister reageerde door te stellen dat financiële deskundigheid van onderwijsbestuurders inderdaad een belangrijk punt is en dat er daarom al verschillende maatregelen zijn genomen om die deskundigheid te bevorderen.

Als voorbeeld noemde ze het project ‘Eerst kiezen, dan delen’ voor het primair onderwijs. VOS/ABB verzorgt binnen dit door de PO-Raad geleide project een- en tweedaagse trainingen over opbrengstgericht financieel management. In januari begint een nieuwe reeks trainingen.

Klik hier voor meer informatie.