Financiële netwerken in Zwolle en Eindhoven

De netwerkbijeenkomsten financieel management voor het voortgezet onderwijs in de regio’s zuid en noord worden definitief gehouden in Eindhoven en Zwolle. De eerste is op 25 maart in Eindhoven en de tweede op 1 april in Zwolle. Er zijn al voldoende aanmeldingen binnen, maar er is nog plaats, dus u kunt zich nog opgeven. Lees verder

Het doel van deze netwerkbijeenkomsten, die om 13.30 uur beginnen,  is gezamenlijk diverse (financiële) vraagstukken te bespreken, waar een schoolorganisatie mee te maken heeft.  Consultants van VOS/ABB brengen u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Onderwerpen die in elk geval aan de orde zullen komen: 

  • het instrument meerjarenbegroting VO dat onlangs in de toolbox op de website van VOS/ABB is geplaatst;
  • het inspectierapport over de vermogenssituatie VO met de bijbehorende brief van de staatssecretaris;
  • het Convenant LeerKracht;
  • de CAO VO;
  • het jaarverslag;
  • risicomanagement.

Deelnemers kunnen ook zelf onderwerpen aandragen.

De bijeenkomsten zijn gericht op financieel (beleids)medewerkers, controllers en (bovenschools) directeuren in het voortgezet onderwijs. Deze netwerkmiddagen vinden twee of drie keer per jaar plaats en worden georganiseerd bij de deelnemers zelf. Deelname is voor VOS/ABB-leden gratis.

Aanmelden voor deze netwerken financieel management VO, kan bij Kitty Dolman: 0348-404802, kdolman@vosabb.

Voor meer informatie belt u met Henk Jan Biegel: 06-22939665, hjbiegel@vosabb.nl of Bé Keizer: 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl