Financiën voortgezet onderwijs: pompen of verzuipen

De financiële positie van scholen voor voortgezet onderwijs verslechtert in hoog tempo. Deze zorgelijke trend wordt nu ook breed opgepakt door de landelijke media. Lees verder

De media hebben een bericht uit het Financieele Dagblad (FD) overgenomen. Daarin staat dat vo-scholen steeds meer moeite hebben om de touwtjes aan elkaar te knopen. De bezuinigingen van de laatste jaren hebben de financiële reserves van veel scholen uitgeput.

De krant baseert zich op een onlangs verschenen onderzoeksrapport van de Inspectie van het Onderwijs. Boekte de sector als geheel in 2008 nog een positief resultaat van 64 miljoen euro, twee jaar later waren de uitgaven al 73 miljoen hoger dan de inkomsten.

Om tekorten aan te vullen, doen schoolbesturen vaker een beroep op hun financiële reserves. Beschikte de sector eind 2009 nog over een buffer van 231 miljoen, een jaar later bleek deze verdampt tot een schuld van 23 miljoen. De inspectie acht een buffer van 400 miljoen nodig om onvoorziene tegenvallers op te vangen.

Sjoerd Slagter, voorzitter van de VO-raad, maakt zich grote zorgen over de financiële positie van scholen: 'De situatie verslechtert per maand. We zetten de goede kwaliteit van het Nederlands onderwijs op het spel', zo zegt hij in het FD.

De VO-raad wijt de financiële nood aan de vele bezuinigingen. Zo blijft de rijksbijdrage aan lerarensalarissen achter bij het cao-loon, worden gestegen kosten voor energie en lesmateriaal niet gecompenseerd en draaien scholen zelf op voor huisvestingskosten nu gemeenten daar minder aan uitgeven.

Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom.