Fixatie onderwijstijd onbegrijpelijk

Het is teleurstellend dat de Tweede Kamer het amendement heeft overgenomen om de minimale lestijd in de nieuwe onderbouw van het voortgezet onderwijs vast te leggen op 1040 uur. Fixatie is uit de tijd. Lees verder

Het zat er al aan te komen dat de Kamer dit teleurstellende besluit zou nemen. Daarom hadden VOS/ABB en de andere besturenorganisaties hun leden opgeroepen e-mails te sturen aan de onderwijsspecialisten om hen van mening te doen veranderen. Helaas zonder resultaat.

De landelijke politiek praat wel over flexibiliteit en horizontale verantwoording, maar als puntje bij paaltje komt, geeft de Tweede Kamer kennelijk niet thuis. Onbegrijpelijk, in een tijd dat scholen steeds zelfstandiger gaan opereren. Ze moeten de ruimte krijgen om het onderwijs in te richten op basis van eigen beleidskeuzes.

Autonomie is altijd een kwestie van wederzijds vertrouwen. Het feit dat de scholen in het voortgezet onderwijs de noodzakelijke bandbreedte in onderwijstijd wordt misgund, getuigt in elk geval van weinig vertrouwen van de zijde van de Tweede Kamer. Het zal mijns inziens ook het vertrouwen van het onderwijsveld in de politiek geen goed doen. Een verkeerde ontwikkeling dus, die volledig op het conto van de Kamer kan worden geschreven.

Nu de politiek de scholen vastpint op 39 lesweken per jaar, is er minder tijd voor scholing, ontwikkeling van nieuwe onderwijsvormen en samenwerking tussen docenten. Het mag duidelijk zijn dat dit niet positief is voor het onderwijs. De gefixeerde kwantiteit waarvoor de Kamer kiest, zal kwaliteitsverbetering in de weg zitten. Degenen die daar onder lijden, zijn de leerlingen om wie het per slot van rekening allemaal draait!