Flexibel samenwerkingsverband

Wachtlijsten voor speciale basisscholen zijn binnenkort wettelijk niet meer toegestaan. Dat betekent dat het samenwerkingsverband en de speciale school voor basisonderwijs moeten zorgen voor een adequate opvang van de instroom. Dat vraagt om een flexibele organisatie van de zorg op maat, en flexibele inzet van personeel in het verband en in de school om deze zorg op maat te geven. Lees verder

In de brochure ‘Een flexibel samenwerkingsverband’ wordt nader ingegaan op de mogelijkheden om te komen tot een flexibele organisatie van het samenwerkingsverband en een grotere flexibiliteit van de inzet van zorgpersoneel. Daarbij wordt ook de vraag omtrent aanstelling van zorgpersoneel bij de Centrale Dienst uitvoerig behandeld.

De brochure kunt u downloaden onder publicatie info

Bijlagen