Focus moet op kwaliteit, niet op etnische verschillen

Het onderwijs moet volop inzetten op kwaliteit in plaats van zich blind te staren op de invloed van etnische verschillen tussen leerlingen op hun leerprestaties. Dat is een belangrijke conclusie die donderdag werd getrokken tijdens een expertmeeting van instituut Forum. Namens VOS/ABB woonde senior beleidsmedewerker Anna Schipper de bijeenkomst bij. Lees verder

Directe aanleiding voor Forum om de bijeenkomst in Den Haag te organiseren, was de geruchtmakende inaugurele rede in juni van onderwijssocioloog Jaap Dronkers bij de aanvaarding van zijn hoogleraarschap aan de Universiteit van Maastricht. Hij lichtte toen de resultaten toe van zijn Europese onderzoek naar de verschillen in leerprestaties van leerlingen van gemengde en niet-gemengde scholen.

Dronkers was donderdag een van de sprekers op de expertmeeting van Forum. Hij lichtte zijn onderzoek nogmaals toe, waarbij hij benadrukte dat de verschillende sociaal-economische achtergronden van leerlingen meer invloed op de school hebben dan etnische verschillen. Zo is er volgens Dronkers een sterk negatief effect te zien bij leerlingen van wie de ouders zijn gescheiden. Hij constateert ook dat relatief veel migranten op gemengde scholen zitten. Dat kan volgens hem een verklaring zijn voor het feit dat migrantenkinderen gemiddeld lager scoren dan autochtone Nederlandse leerlingen.

Een van de andere sprekers op de bijeenkomst in Den Haag was directeur Paul Schnabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij zei dat onderzoeken zoals die van Dronkers onrust veroorzaken. Hij benadrukte dat verschillen in prestaties tussen leerlingen niet altijd verklaarbaar zijn. Wel is volgens hem duidelijk dat concentratie van bepaalde groepen leerlingen tot segregatie in de samenleving en onwenselijke maatschappelijke ontwikkelingen leidt. Volgens Schnabel is het belangrijk dat achterstandsgroepen zich emanciperen, zoals eerder de sociaal zwakkere arbeidersklasse dat heeft gedaan.

Kille samenleving
Deelnemers aan de paneldiscussie gaven aan dat het onderwijs op meer zaken moet letten dan leerprestaties alleen, omdat anders een kille samenleving zou kunnen ontstaan. Ook persoonlijke vorming van leerlingen, goed burgerschap en leren omgaan met de gemengde samenleving zijn aspecten waar scholen voldoende aandacht aan moeten besteden. VOS/ABB ziet hierin een taak weggelegd voor het openbaar onderwijs, dat immer met de kernwaarden kwesties als goed burgerschap en sociale integratie centraal stelt.

In de rechterkolom van dit bericht staat een Volkskrant-artikel over de expertmeeting van instituut Forum.

Informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl

Bijlagen