Focus op levensbeschouwing in openbare school

Vakleerkrachten levensbeschouwelijke vorming in het openbaar basisonderwijs kunnen geestelijke stromingen, burgerschapsvorming, filosoferen en waardenoriëntatie samenbrengen. Dat stellen godsdienstpedagoog Erik Renkema en leerkracht Ineke Struijk in het septembernummer van magazine School!.

Godsdienstpedagoog Erik Renkema van Hogeschool Windesheim en leerkracht Ineke Struijk van de Brede School Academie in Utrecht vinden dat er in het openbaar onderwijs meer moet zijn dan godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo).

‘Als een school alleen aan levensbeschouwelijk onderwijs doet door g/hvo te laten geven, wordt het gebied als het ware geparkeerd bij de vakleerkracht g/hvo. Levensvragen van leerlingen zijn natuurlijk niet te beperken tot dat ene uurtje in de week. Bovendien zijn de vragen niet voorbehouden aan het selecte groepje leerlingen van wie de ouders voor gvo of hvo kiezen.’

Renkema en Struijk constateren dat er maar weinig eenduidigheid is over de opdracht van g/hvo. Het is volgens hen bovendien een vakgebied dat geen volledig pakket aan levensbeschouwelijke vorming aanbiedt en dat culturele waarden en godsdienstige en levensbeschouwelijke diversiteit links laat liggen.

Hoe openbaar is gereformeerd?
Godsdienst en levensbeschouwing komen ook aan bod in een interview met directeur Harry Lamberink van Gereformeerd Primair Onderwijs Noordoost-Nederland. Hij twitterde dat veel christelijke scholen de kernwaarden van het openbaar onderwijs beter naleven dan de openbare scholen zelf.

Het interview met Lamberink relativeert zijn tweet: gereformeerde scholen bieden weliswaar diversiteit, maar slechts binnen de eigen christelijke kring. Lamberink vertelt ook dat homoseksuele personeelsleden en leerlingen in het gereformeerd onderwijs nog steeds een probleem hebben. ‘Je kunt niet werken in het openbaar onderwijs als je een racist bent. Voor ons geldt dat ook voor praktiserende homoseksuelen, omdat God en de Bijbel, die homoseksueel gedrag verbieden, voor ons richtinggevend zijn.’

Hoogbegaafd en technisch
School! besteedt verder in het kader van hoogbegaafdheid aandacht aan passend onderwijs. Openbare basisschool De Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg (Zeeland) is het schooljaar begonnen met een deeltijdklas voor hoogbegaafde kleuters. De school werkt met het zelfontwikkelde concept SterQ!.

Ook komt in het blad het belang van techniekonderwijs aan bod. Het openbare Kennemer College in Heemskerk ziet tegen de landelijke tendens in steeds meer leerlingen kiezen voor techniek. De aanpak van deze school kenmerkt zich door intensieve samenwerking met bedrijven uit de omgeving. Tata Steel, het vroegere Hoogovens, is daar een bekend voorbeeld van.

Andere onderwerpen uit het septembernummer van School!:

  • Leerlingen uit Drenthe nemen een cd op tegen pesten.
  • Groningse fusieschool De Expeditie begint het schooljaar met nieuw concept
  • Trainer Bas Moll over medezeggenschapsraden: die mogen altijd alles vragen!
  • Medezeggenschapsraad denkt mee over passend onderwijs
  • Kan de Inspectie van het Onderwijs beter?
  • Samenwerkende schoolbesturen besparen op ICT

Magazine School! is een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). Het verschijnt zeven keer per jaar en wordt aan alle leden van VOS/ABB en VOO toegestuurd.

Hebt u al een abonnement? Dat kost maar 24,50 per jaar! Aanmelden kan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement School!’. Vermeld in uw mail uw naam, het adres waarop u het blad wilt ontvangen, uw telefoonnummer en uw rekeningnummer.

Ideeën voor artikelen kunt u mailen aan mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Wilt u adverteren? Op de website van acquisitiebureau Recent staat alle informatie.