Formatiebesluit WPO en Bekostigingsbesluit WPO

Begin mei 2000 is het Staatsblad (Stb. 2000, 179) verschenen waarin het Besluit van 12 april 2000 is opgenomen: ‘houdende wijziging van het Formatiebesluit WPO en enkele andere besluiten in verband met onder meer de verkleining van de groepsgrootte voor de 4- tot en met 7-jarige leerlingen van basisscholen’. De verbeteringen in de groepsgrootte zijn nu dus formeel vastgelegd. Lees verder

De gevolgen daarvan zijn tevens verwerkt in het Bekostigingsbesluit WPO, waarin met name de bepaling van het aantal groepen dat meetelt voor de groepsafhankelijke vergoeding, een nieuwe formule heeft gekregen. De doorwerking daarvan gaat in per 1 januari 2001, maar er is wel een overgangsregeling voor de periode van 1 augustus tot en met 31 december 2000. Die leidt tot een extra Londo-vergoeding voor die vijf maanden.

De bijstellingen zijn door ons verwerkt in de nieuwe integrale tekst van het Formatiebesluit WPO resp. Bekostigingsbesluit.

Klik hier voor de integrale tekst Formatiebesluit WPO en de integrale tekst Bekostigingsbesluit WPO.