Fors besparen door verborgen leegstand aan te pakken

Scholen kunnnen bezuinigingen op personeelskosten voorkomen door de verborgen leegstand aan te pakken. Dit stelt adviseur Erik Frieling van Leeuwendaal VOS/ABB. Lees verder

Frieling wijst erop dat er in scholen veel verborgen leegstand is. Volgens hem kan beter daarop worden bezuinigd dan op het personeel. Om de verborgen leegstandskosten in beeld te brengen, heeft hij in het artikel ‘Besparen op onderwijshuisvesting’ (dat u uit de rechterkolom kunt downloaden) twee voorbeelden uitgewerkt. Bij het eerste voorbeeld is het verlies door verborgen leegstand berekend op 130.000 per jaar (op dertien scholen). Bij het tweede is dat 70.000 euro per jaar (op zeven scholen).

De besparing wordt berekend aan de hand van de bekostiging die een school zou krijgen volgens leerlingenprognoses, minus de werkelijke kosten. Ook is berekend hoeveel bekostiging een school op basis van de capaciteit zou moeten ontvangen. Zo wordt voor zowel gemeenten als scholen inzichtelijk hoeveel verborgen leegstand er is, aldus Frieling. Beide partijen hebben baat bij een efficiënte(re) inzet van ruimte en middelen en willen verliezen beperken.

Frieling: ‘Niet al het verlies is om te zetten in besparingen, maar het geeft wel aanleiding om nog eens te kijken naar het gebouw, de organisatie van de school, de samenwerkingsmogelijkheden, gemeentelijke regelingen enzovoort. Een structurele besparing van 50 procent van het berekende bedrag is mogelijk.’

Beleidsmedewerker Frans Rutjes van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt het een goede zaak als er aandacht wordt besteed aan het exploitatietekort dat ontstaat als gevolg van leegstand. Scholen en gemeenten kunnen hier samen naar kijken en er een oplossing voor zoeken.

Dit nieuwsbericht is overgenomen van de website van Bouwstenen voor sociaal.

Informatie: Erik Frieling, 06-53324792, erik.frieling@leeuwendaalvosabb.nl

Bijlagen