Forse bezuiniging op Leerplusarrangement

Het kabinet bezuinigt 10 miljoen euro op het Leerplusarrangement. In 2012 gaat het budget omlaag van ruim 60 naar ruim 50 miljoen euro. Per leerling betekent dit een daling van 892 naar 750 euro. Lees verder

De Regeling Leerplusarrangement is onlangs gepubliceerd in de Staatscourant. Daarmee is met vertraging helderheid ontstaan over de bezuiniging, die al in de lucht hing. Normaal gesproken worden de wijzigingen in het Leerplusarrangement in maart bekendgemaakt, maar vanwege de discussies in het kabinet over de bezuinigingen op subsidies, duurde dit nu langer. 

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • Het budget voor het Leerplusarrangement gaat vanaf 2012 omlaag van ruim 60 naar ruim 50 miljoen euro.
  • Het bedrag per leerling daalt van 892 naar 750 euro in 2012.
  • De drempel voor vwo-leerlingen wordt met ingang van 2011 verhoogd van 60 naar 65%. Dit betekent dat vwo’s alleen in aanmerking komen voor extra geld, als in twee opeenvolgende jaren minimaal 65% van de leerlingen afkomstig is uit een zogenoemd armoedeprobleemcumulatiegebied.

Klik hier voor de publicatie van de regeling Leerplusarrangement 2011-2012 in de Staatscourant.