Fout in begroting: gewichtengeld blijft

Het geld voor de gewichtenregeling blijft toch beschikbaar. Uit de onderwijsbegroting bleek dat deze middelen voor een belangrijk deel verdwenen waren, maar die constatering blijkt -gelukkig- gebaseerd op een fout in de begroting, meldt senior beleidsmedewerker Bé Keizer van VOS/ABB. Lees verder

Keizer meldde op basis van een uitgebreide analyse van de begroting dat het geld voor de gewichtenregeling was ‘verdampt’ (zie gerelateerd artikel in de rechterkolom). Dat blijkt bij nader inzien niet het geval. Het gaat om een fout in de begroting, meldt Keizer.

Hij wijst erop dat in de begroting 2008 op pagina 40 in tabel 1.2 letterlijk is opgenomen:

Onderwijsachterstandenbeleid (o.a. gewichtenregeling en VVE):

2007: 203 mln.
2010: 202 mln.

Daarnaast was in het regeerakkoord opgenomen dat de drempel in de gewichtenregeling verlaagd zou worden naar 3 procent en dat daarvoor 65 miljoen euro beschikbaar zou zijn. De combinatie van die gegevens liet de alarmbellen rinkelen.

VVE en schakelklassen
Gelukkig blijkt dat de bedragen op pagina 40 van de begroting géén betrekking hebben op de gewichtenregeling, maar dat het hier uitsluitend gaat om geld dat in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid naar de gemeenten gaat. Het betreft geld voor met name Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en schakelklassen.

Het geld voor de gewichtenregeling is niet afzonderlijk weergegeven in de begroting, maar betreft het budget dat in de meerjarenraming ervoor was opgenomen en waarvan is toegezegd, ook in de Tweede Kamer, dat deze middelen beschikbaar blijven voor de gewichtenregeling.

Er komt ook extra geld voor de aangekondigde drempelverlaging. Daarbij gaat het om 70 miljoen structureel die in de komende jaren geleidelijk beschikbaar komt en in principe de drempelverlaging naar 3 procent omstreeks 2011 mogelijk maakt.

De drempel van 3 procent blijkt ertoe te leiden dat heel veel scholen een klein beetje meer krijgen. Het zou daarbij gaan om 1500 scholen die nu niets krijgen en dan een relatief gering bedrag. Dat is de reden van de discussie over de vraag of deze verdunning van middelen een zinvolle besteding is, of dat het beter zou zijn met name scholen met achterstandsleerlingen op het platteland en in grote steden extra geld te geven.

Niet verdampt
Als criterium voor achterstandssituatie kan dan het begrip probleemcumulatiegebied van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) een rol spelen. Over die discussie volgt nadere informatie. ‘In elk geval kunnen we nu opgelucht constateren dat het geld voor het onderwijsachterstandenbeleid gelukkig niet verdampt is!’, aldus Keizer.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl