Fout in beschikking personele bekostiging

De beschikkingen over de personele bekostiging met de voorlopige bedragen voor het schooljaar 2008-2009 zijn op 14 april door CFI toegestuurd. Helaas is daarbij een fout gemaakt. Lees verder

Scholen met lumpsum die er volgens de gegevens van het meetjaar op vooruit gingen, kregen een korting die van jaar tot jaar wordt afgebouwd. Voor 2008-2009 zou de korting met 2,4 procent worden verlaagd. Helaas is dat niet gebeurd, waardoor scholen/besturen met het oorspronkelijke kortingspercentage worden gekort.

Voorbeeld:

a. School heeft een op bestuursniveau vastgestelde korting gekregen van 2,85 procent op basis van de meetjaargegevens van 2004-2005. Voor 2008-2009 zou op basis van de overgangsmaatregelen deze korting worden verminderd met 2,4 procent, zodat een korting resteert voor 2008-2009 van 0,45 procent. Helaas is in de beschikking sprake van een korting van 2,85 procent.

b. School heeft een op bestuursniveau vastgestelde korting gekregen van 0,99 procent op basis van de meetjaargegevens van 2004-2005. Voor 2008-2009 zou op basis van de overgangsmaatregelen deze korting worden verminderd met 2,4 procent, zodat een korting resteert voor 2008-2009 van 0,00 procent. Helaas is in de beschikking sprake van een korting van 0,99 procent.

CFI maakt op de eigen website melding van de fout, met daarbij de mededeling dat er een nieuwe beschikking volgt in mei 2008 voor de scholen/besturen die het betreft.

De bedragen worden in juli 2008 opnieuw bijgesteld. Dit leidt tot een aangepaste beschikking die in september 2008 zal verschijnen.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl