FPE-instrumenten basisschool, SBO en (V)SO

In de VOS/ABB-Toolbox zijn geactualiseerde instrumenten opgenomen voor het maken van de meerjarenbegroting voor de komende jaren. Lees verder

Het betreft de FPE-instrumenten voor de basisschool respectievelijk het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

De informatie van de Londo-bekostiging is erin verwerkt. U kunt er dus vanaf 1 oktober mee aan de slag.

Klik hier voor het FPE-instrument voor de basisschool;

Klik hier voor het FPE-instrument voor het SBO;

Klik hier voor het FPE-instrument voor het (V)SO;

Klik hier voor een uitgebreide toelichting op de FPE-instrumenten.