FPE-model aanzienlijk verbeterd

Het FPE-model is voor het komende schooljaar aanzienlijk verbeterd. Er is een eenvoudig model voor het sommeren op bestuursniveau (de consolidatie) aan toegevoegd. Lees verder

Vorig jaar heeft VOS/ABB het FPE-model al breed verspreid. Dat model werd met veel enthousiasme ontvangen. Voor de schoolleider is het met dit instrument mogelijk om beleidsrijk en toch eenvoudig een meerjarenbegroting onder lumpsum te maken. Een bestuur houdt bovendien zicht op het totale budget en kan met afspraken op hoofdlijnen volstaan om de budgetverantwoordelijkheid waar te maken.

De schoolleider ziet de complete rijksbekostiging voor zijn school en heeft ook direct zicht op wat onttrokken wordt voor bovenschoolse afspraken en activiteiten. Het model biedt de mogelijkheid om met middelen te schuiven tussen de afzonderlijke geldstromen voor personeel, personeelsbeleid en materiële exploitatie. Ook kan worden gespaard  voor later.

In het instrument kunnen alle investeringen worden vastgelegd (een wezenlijk onderdeel van beleidsrijk opereren). Het legt automatisch vast welke afschrijvingen daaruit voortvloeien.

Na de gebruikersbijeenkomsten over het FPE-model zijn enkele duidelijke verbeteringen aangebracht. Zo is het nu mogelijk het personeelsbestand op te nemen, zodat het formatieplaatje meteen duidelijk is en direct wordt uitgerekend hoe het met de uitputting staat als een mutatie wordt doorgevoerd. Ook worden meteen kengetallen in het model berekend die per school conform de OCW-richtlijnen worden vastgesteld.

Aan het FPE-model voor het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt nog gewerkt. Nu zijn in feite drie afzonderlijke instrumenten beschikbaar:

* FPE-model voor de basisschool
* FPE-model voor het speciaal basisonderwijs
* Consolidatiemodel voor een bestuur met basisscholen en scholen voor sbo’s

Deze drie instrumenten staan in de rechterkolom naast dit bericht.

De verbetering van het FPE-model is tot stand gekomen in samenwerking met de externe deskundige Cor Slok en beleidsmedewerker Reinier Goedhart van VOS/ABB.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen