FPE-sommatiemodel 2011

Het instrument voor het maken van de meerjarenbegroting voor het (V)SO op basis van het FPE−model voor 2011 en latere jaren is gereed en bijgesteld. Het instrument wordt onderhouden door de PO-raad. Het instrument heeft een werkblad waarin op puntige … Lees verder

Het instrument voor het maken van de meerjarenbegroting voor het (V)SO op basis van het FPE−model voor 2011 en latere jaren is gereed en bijgesteld. Het instrument wordt onderhouden door de PO-raad.

Het instrument heeft een werkblad waarin op puntige wijze nadere uitleg wordt gegeven bij het werken met dit instrument. U kunt het instrument downloaden vanaf de rechterkant van dit artikel. Er is tevens een document opgenomen waarin uiteen wordt gezet wat het FPE model voor het PO inhoudt en de achterliggende principes ervan.
Ook het sommatiemodel FPE is opgenomen aan de rechterkant. Hiermee kunt u op eenvoudige wijze de kerngegevens van de scholen PO en van het eventueel aanwezige bestuurskantoor sommeren.

Informatie: Geke Lexmond, glexmond@vosabb.nl of 06-20516610

Bijlagen