Friese basisscholen staken gymlessen

De directies van de protestants-christelijke basisscholen in Friesland hebben besloten de lessen bewegingsonderwijs in de groepen 3-8 voor maximaal een maand te laten vervallen in die groepen waarvan de groepsleerkracht niet bevoegd is. De tijd voor bewegingsonderwijs wordt in deze periode gebruikt voor de vakken in de basisvaardigheden als rekenen en taal. Lees verder

Dat heeft Jan Sijtsema van het Netwerk Middelen Friesland bekendgemaakt. Volgens hem is het onmogelijk om nog aan alle leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 bewegingsonderwijs te geven, omdat er steeds minder leerkrachten zijn die dat mogen. Dat komt doordat beginnende leerkrachten sinds augustus 2004 niet meer bevoegd zijn om bewegingsonderwijs in de groepen 3 tot en met 8 te geven. Daarvoor moeten zij twee jaar een nascholing volgen met een studielast van ruim 12 uur per week. De kosten van de nascholing bedragen ruim 4000 euro.

Sijtsema: ‘De minister vindt dat door het brede aanbod van vakken de pabo-student minder tijd heeft voor een verdieping van de basiskennis. Het schrappen van bewegingsonderwijs biedt meer ruimte. De minister vermoedt dat de scholen dit probleem wel zullen oplossen.’ Sijtsema wijst erop dat jonge leerkrachten die de aanvullende opleiding met goed gevolg hebben afgesloten, de studielast te hoog vonden. ‘Het is als onervaren leerkracht vrijwel ondoenlijk om ruim 12 uur per week naast het werk nog te studeren. Daarbij blijft er geen tijd over om andere belangrijke scholing voor beginnende leerkrachten te volgen.’

‘Met kunst en vliegwerk proberen de basisscholen de ontstane problemen op te lossen’, aldus Sijtsema. ‘Naar het ministerie en de Kamerleden is in evaluaties en brieven duidelijk aangegeven, dat het zo niet langer kan. Verder dan een ‘we nemen het mee’ komen ze niet.’ Om duidelijk te maken dat het nu echt niet meer zo kan, is besloten om geen gym meer te geven als de groepsleerkracht daartoe niet bevoegd is.

Klik hier voor een bericht over dit onderwerp op Omrop Fryslân, waarin u kunt doorklikken naar twee radio- en een televisiefragment.

Klik hier voor berichtgeving over dit onderwerp door het Jeugdjournaal