Friese krimp treft eerst het basisonderwijs

Het basisonderwijs merkt als eerste de gevolgen van bevolkingskrimp. Zo ook in krimpregio Friesland, waar de komende jaren veel kleine basisscholen hun deuren definitief zullen moeten sluiten. Dat blijkt uit een demografisch onderzoek van de provincie Fryslân. Lees verder

In bijna de helft van de 342 Friese dorpen met minder dan 1500 inwoners staat geen basisschool meer. In 2008 zat 16 procent van alle basisscholen in de provincie onder de opheffingsnorm. Daar komt nog bij dat toen 8 procent nog maar net boven die norm zat.

De komende jaren wordt een verder dalende trend verwacht, doordat de Friese bevolking afneemt. In 2020 zullen er 10 procent minder Friese basisschoolleerlingen zijn dan nu. Dat aantal neemt af van 73.000 naar minder dan 66.000. Op het Friese platteland is de daling het sterkst. Er zijn gebieden in de provincie met een daling van ongeveer 20 procent.

De daling van het aantal kinderen in Friesland zal daar onherroepelijk ook negatieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in het onderwijs.

Klik hier voor het demografisch onderzoek van de provincie Fryslân.