Friezen zien liever leerlingvolgsysteem dan eindtoets

Terwijl minister Marja van Bijsterveldt van OCW voor alle basisscholen een eindtoets verplicht wil stellen, zetten alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs in Leeuwarden en Sint-Annaparochie de Cito-toets op de achtergrond. Het is volgens die scholen beter om informatie uit het leerlingvolgsysteem te gebruiken. Lees verder

In plaats van de Cito-toets worden voortaan gegevens uit het leerlingvolgsysteem bepalend voor de doorstroom van groep 8-leerlingen naar vmbo, havo en vwo. De Cito-toets wordt nog wel afgenomen, maar is niet meer dan een second-opinion voor twijfelgevallen. Alle scholen van alle denominaties voor primair en voortgezet onderwijs in de gemeente Leeuwarden en in het dorp Sint-Annaparochie in de gemeente Het Bildt hebben dit met elkaar afgesproken.

Het nieuwe systeem -de Plaatsingswijzer- moet zorgen voor duidelijke afspraken. Het is volgens de betrokken scholen een betere methode om leerlingen te plaatsen op het geschikte niveau in het voortgezet onderwijs dan de Cito-toets.

De afspraken staan naar verwachting vanaf 1 januari op de website www.vo-leeuwarden.nl.