Fullan denkt mee over kwaliteitsagenda

Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW heeft de bekende Canadese socioloog en onderwijskundige Michael Fullan gevraagd mee te denken over de kwaliteitsagenda. Dat heeft Dijksma bekendgemaakt op de pabo Hogeschool Edith Stein in Hengelo, waar ze het hogeschooljaar 2007-2008 opende. Lees verder

De staatssecretaris benadrukte dat de kwaliteit van het onderwijs op verreweg de meeste basisscholen in orde is. Ze zei echter ook dat er nog problemen zijn, omdat bijvoorbeeld 10 tot 15 procent van de leerlingen van groep 8 problemen hebben met technisch lezen en achterstandsleerlingen zes maanden tot twee jaar achterlopen met lezen en rekenen. Ook zijn er volgens Dijksma ‘nog steeds te veel zwakke scholen’.

Dit is voor de staatssecretaris reden om met leraren, schoolleiders en bestuurders een kwaliteitsagenda maken. ‘Een plan van aanpak om de kwaliteit van onze basisscholen een extra impuls te geven. Met een heldere probleemanalyse. Met duidelijke ambities. Met scherpe keuzes -want niet alles kan tegelijk. En met concrete oplossingen’, aldus Dijksma, die daarbij advies vraagt aan de Canadese socioloog en onderwijskundige Michael Fullan.

Focus
Fullan zegt onder meer dat een kwaliteitsagenda moet worden gedeeld door docenten en schoolleiders. Dit gebeurt volgens Dijksma al voldoende. Een ander punt is de focus op taal en rekenen. Schoolsucces valt of staat volgens haar niet alleen met een goed pedagogisch klimaat, maar ook met het beheersen van basisvaardigheden op het gebied van taal en rekenen. ‘Voor ieder kind!’, aldus Dijksma. ‘Daarom maak ik de keuze: focus op taal en rekenen.’

De staatssecretaris ging in op het belang van vroeg- en voorschoolse educatie. ‘Verder willen we zoveel mogelijk aansluiten bij wat al werkt in de praktijk. Want veel scholen zijn heel effectief bezig’. Daarbij verwees ze naar een bezoek dat ze heeft gebracht aan de openbare Usselerschool in Enschede. ‘Leerlingen met een leesachterstand werden niet in het ‘slechte leesgroepje’ gezet, maar kregen juist moeilijkere oefeningen om zo te  werken aan hun leesniveau. Dus voor zwakke leerlingen maakten zij het juist moeilijker! Heel opmerkelijk. Maar met fantastische resultaten.’

Consulteren
Dijksma ging ook in op andere punten die Fullan belangrijk vindt. Zo wees ze op de mogelijkheden voor leerkrachten om van elkaar te leren. ‘Elkaar consulteren, elkaar aan het werk zien, ervaringen delen en resultaten met elkaar bespreken. Dát geeft de kwaliteit een boost, en dát hebben we dus nodig!’ Het is volgens Fullan ook belangrijk dat scholen met hun successen naarbuiten komen. ‘Leren van jezelf, leren van elkaar. Dat betekent: open, transparant zijn over wat je doet en wat je bereikt’, benadrukte de staatssecretaris. 

Klik hier voor de integrale toespraak van staatssecretaris Dijksma.

(Bron illustratie: www.michaelfullan.ca)