Functiemix: vo doet het goed, basisonderwijs nog niet

Het voortgezet onderwijs ligt met de versterking van de functiemix goed op koers, maar het primair onderwijs haalt de tussentijdse streefcijfers nog niet. Dat staat in een brief van staatssecretaris Halbe Zijlstra van OCW aan de Tweede Kamer. Daarin gaat hij ook in op de personeelstekorten in het onderwijs, zoals die tot 2020 worden verwacht. Lees verder

Zijlstra meldt in de brief dat het voortgezet onderwijs voldoet aan de streefpercentages voor een groter aandeel docenten in de LC-schaal. Voor de LD-schaal zijn de streefpercentages zelfs ruim gehaald. Tussen oktober 2008 en oktober 2011 steeg in het vo het aandeel leraren in LC van 19,6 naar 42,5%. Bij LD is sprake van een stijging naar 20,3%, terwijl 19% het streven was.

In het basisonderwijs is het aandeel leraren in de hogere LB-schaal tussen oktober 2009 en oktober 2011 gestegen van 1,9 naar 13,7%. Dat ligt onder de afgesproken tussendoelstelling van 16% in 2011. Er is in het po een begin gemaakt met het vormgeven van de promotietrajecten naar schaal LC. In het speciaal (basis)onderwijs is de tussendoelstelling van 4,5% in schaal LC in 2011 met 6,4% ruim gehaald.

Zijlstra gaat in de brief aan de Tweede Kamer ook in op de verwachte ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt. Er worden minder grote tekorten verwacht dan uit eerdere prognoses naar voren kwam. Dat heeft te maken met het feit dat veel oudere leraren langer doorwerken. Ook demografische krimp heeft een drukkend effect op het aantal onderwijsvacatures.

In het primair onderwijs wordt in 2019 een piek in het personeelstekort verwacht van 2900 fte (is 2,8% van de werkgelegenheid). In 2020 zal het tekort naar verwachting zijn afgenomen tot ruim 2300 fte (2,4%). In het voortgezet onderwijs wordt de piek van het tekort in 2016 verwacht: 2200 fte (3,5%). In 2020 zal het personeelstekort in het vo vrijwel zijn verdwenen, verwacht Zijlstra.

Klik hier voor de brief van Zijlstra aan de Tweede Kamer.