Funderend onderwijs nauwelijks boven balkenendenorm

Op een lange lijst met grootverdieners in de (semi)publieke sector staan slechts twee functionarissen uit het funderend onderwijs. Lees verder

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft een lijst laten samenstellen met salarissen van functionarissen in de (semi-)publieke sector die in 2011 meer geld kregen dan de balkenendenorm.

Die norm ligt op 130 procent van een ministerssalaris, wat neerkomt op 193.000 euro per jaar. Deze vrijwillige norm is in 2006 tot stand gekomen onder druk van de maatschappelijke verontwaardiging over grootverdieners in de (semi)publieke sector. De norm is vernoemd naar Jan Peter Balkenende, die toen premier was.

Op de lijst die minister Plasterk naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, staan -overigens zonder naam en toenaam- 2651 functionarissen. Het overgrote deel betreft mensen die in de zorg werken, en dan met name bestuurders en medisch specialisten. Functionarissen uit het onderwijs die op de lijst staan, werken vooral bij de universiteiten, in het hoger beroepsonderwijs of bij het ministerie van OCW.

Het primair onderwijs komt niet direct op de lijst voor, maar zou er feitelijk wel op moeten staan. De bestuursvoorzitter van de SCOPE Scholengroep voor protestants-christelijk primair en voortgezet onderwijs in Alphen aan den Rijn kreeg in 2011 meer dan de balkenendenorm. Op de lijst staat deze vermelding onder het kopje ‘voortgezet onderwijs’, zonder dat erbij staat dat deze organisatie óók basisscholen heeft.

Het feit dat de Alphense bestuursvoorzitter (Cil Wigmans) in 2011 meer kreeg dan de balkenendenorm, had te maken met de overgang naar de cao voor bestuurders. In de toelichting staat verder dat de waarde van de opgebouwde verlofrechten over de periode 2001 tot en met 2010 werd omgezet in een eenmalige extra pensioenstorting van 178.400 euro.

Onder het kopje ‘voortgezet onderwijs’ wordt ook de directevoorzitter van de samenwerkingsstichting VO ROCvA in Amsterdam genoemd, waaronder scholen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs vallen. In het jaarverslag van deze stichting staat dat bestuurder-directievoorzitter Ricardo Winter 208.751 euro kreeg. In een toelichting staat dat het basissalaris van van deze onderwijsbestuurder is gebaseerd op in het verleden verworven rechten. Het salaris zou vallen binnen de kaders van de adviesregeling ‘De beloning van de bestuurders van MBO-instellingen’.

Het voortgezet onderwijs staat nog twee keer op de lijst, maar hier blijkt het in werkelijkheid te gaan om functionarissen van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

U kunt de lijst downloaden uit de rechterkolom.

Bijlagen