Fusieregeling 2012-2013

Deze nieuwe regeling zal worden opgenomen in de regeling bekostiging 2012/2013 die in april 2012 zal worden gepubliceerd. Hierop vooruitlopend is het instrument fusieregeling aangepast. Lees verder

Let op: omdat de regeling nog niet is gepubliceerd, betreft het nog een concept-model. De in het model gehanteerde bedragen zijn gebaseerd op de bekostigingsgegevens van oktober 2011 voor het schooljaar 2011-2012.

Bijlagen