‘Fusietoets contraproductief en overbodig’

De fusietoets is contraproductief en overbodig. Dat heeft de PO-Raad aan de Tweede Kamer laten weten. Lees verder

De fusietoets doet volgens de PO-Raad ‘geen recht aan de noodzaak om de bestuurlijke kracht in het po te versterken’.  De toets is overbodig, zo stelt de algemene belangenbehartiger, ‘omdat de wet medezeggenschap voldoende garanties biedt voor draagvlak en zorgvuldige procedures’. De raad vraagt zich in een bericht op haar website af ‘met welke (politieke) argumenten de minister door een fusietoets de ouders en leraren in een MR (wil) overrulen’.

Eerder adviseerde de VO-raad de Tweede Kamer ook negatief over de fusietoets. Klik hier.

Bezuiniging B&M
In het kader van de fusietoets heeft de PO-Raad  de Tweede Kamer ook gewezen op de voorgenomen bezuiniging van ruim 90 miljoen euro op het budget voor bestuur & management (B&M). Als die bezuiniging doorgaat, zal dat volgens de raad alleen maar leiden tot verdere bestuurlijke schaalvergroting.

VOS/ABB heeft de Tweede Kamer ook gewezen op de verregaande negatieve gevolgen die de bezuiniging met zich mee zal brengen. In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor OCW gaat VOS/ABB niet alleen in op de negatieve gevolgen voor het gehele primair onderwijs, maar ook op de extra nadelen die het openbaar onderwijs ervan zal ondervinden.

In november organiseert VOS/ABB vijf bijeenkomsten over de bezuiniging op het budget B&M. Zie daarvoor het gerelateerde bericht in de rechterkolom.

Klik hier voor een artikel over de fusietoets in het najaarsnummer van Over Onderwijs. In dit artikel staat reacties uit de politiek, het voortgezet onderwijs en de wetenschap.