Fusietoets: Dekker teruggefloten door bestuursrechter

De kwantitatieve 50 procent-norm die wordt gehanteerd voor de fusietoets, is strijdig met de kwalitatieve norm in de wet en mag daarom niet worden toegepast. Dat is het oordeel van de bestuursrechter in Leeuwarden.

De Stichting voor Christelijk Basisonderwijs Dongeradeel in Dokkum wil fuseren met de Vereniging voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs De Twine, die ook in de Friese stad is gevestigd. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW gaf daar geen toestemming voor, omdat door de fusie hun marktaandeel te groot zou worden.

Het beleid van OCW is dat fusies worden afgewezen als de marktpositie van de te fuseren partijen groter wordt dan 50 procent. Dan zou namelijk een ‘significante belemmering van de daadwerkelijke variatie in het onderwijsaanbod’ ontstaan, zoals vermeld staat in de Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs. Deze wettelijke bepaling is van toepassing op zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

De twee schoolbesturen in Dokkum stellen dat hun voorgenomen fusie niets zou veranderen aan de variatie van het onderwijsaanbod. Ze stapten daarom naar de rechter, die hun nu gelijk geeft.

De 50 procent-norm wordt door de bestuursrechter in Leeuwarden strijdig geacht met de kwalitatieve norm die de wetgever juist expliciet in de wet heeft gesteld. Daarom mag die kwantitatieve norm, zo oordeelt de rechter, niet worden toegepast in dit geval.

De kwalitatieve norm strekt er juist toe om zoveel mogelijk ook op basis van de specifieke omstandigheden van het geval een beslissing te nemen. In deze casus werd er juist door die kwantitatieve norm voorbijgegaan aan die specifieke omstandigheden. De staatssecretaris keek slechts naar het bestuurlijk marktaandeel als percentage en niet naar het specifieke aanbod in scholen in die regio.

Door deze uitspraak lijkt de huidige systematiek van de fusietoets op losse schroeven te staan.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl