Fusietoets treedt op 1 oktober in werking

De Wet fusietoets in het onderwijs treedt officieel op 1 oktober 2011 in werking. Lees verder

In het Staatsblad 388 meldt minister Marja van Bijsterveldt van OCW dat is gekozen voor de invoeringsdatum 1 oktober om scholen die willen fuseren, de gelegenheid te bieden zich voor te bereiden op het aanvragen van goedkeuring bij haar.

Vanaf 1 oktober is voor alle bestuurlijke en institutionele fusies in het voortgezet (speciaal) onderwijs, het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie en het hoger onderwijs goedkeuring van de minister noodzakelijk.  De fusietoets geldt in principe ook voor het primair onderwijs, maar daarvoor bestaan enkele uitzonderingen.

Aanvragen die voor de datum van inwerkingtreding van de wet door de minister worden ontvangen, worden nog niet in behandeling genomen. De behandeling start formeel per 1 oktober 2011, vanaf dan gaat ook de wettelijke behandeltermijn van 13 weken van start.

Informatie: Klaas te Bos, 06-22939649, ntebos@vosabb.nl