Fusietoets voor funderend onderwijs afschaffen!

VOS/ABB dringt er in een brief aan de Tweede Kamer op aan de fusietoets voor het primair en voortgezet onderwijs af te schaffen.

Aanleiding voor de brief is dat er in de Tweede Kamer een algemeen overleg over de fusietoets is gepland. In de brief van VOS/ABB staat dat de fusietoets in het leven is geroepen naar aanleiding misstanden van bestuurlijke schaalvergroting in het hoger onderwijs. De meeste aanvragen komen echter uit het funderend onderwijs. Het primair onderwijs alleen al zorgt voor 70% van de aanvragen.

Uit contacten met VOS/ABB-leden blijkt dat de fusietoets vooral een afschrikwekkende werking heeft die slagvaardige besluitvorming na een zorgvuldige procedure in de weg zit. In de praktijk blijkt de minister van OCW een negatief oordeel over een voorgenomen fusie vaak alleen te baseren op wettelijke gronden, die niet in lijn zijn met (of bedoeld zijn voor) de casuïstiek van het specifieke geval.

Tussenvorm
Als afschaffing van de fusietoets voor het funderend onderwijs een stap te ver is, zou er volgens VOS/ABB een tussenvorm moeten komen om naast de mogelijkheid van afkeuring een voorwaardelijke goedkeuring te creëren, zodat de zorgvuldig doorlopen fusieprocedure niet voor niets is geweest.

In de brief gaat VOS/ABB verder in op een aanstaande besturenfusie in Zuid-Limburg. Staatssecretaris sander Dekker heeft daar goedkeuring aan gegeven, hoewel niet aan alle wettelijke eisen van de fusietoets was voldaan. Hij stelt dat de betreffende fusie nodig is voor het behoud van onderwijskwaliteit in het krimpgebied waarin de twee besturen actief zijn.

Pragmatisch
VOS/ABB vindt het een goede ontwikkeling dat de staatssecretaris pragmatisch en met een positieve blik naar het fusieverzoek heeft gekeken. Hij heeft, zo staat in de brief, ‘het onderwijsveld de stimulans gegeven om samen met de politiek de gevolgen van demografische krimp aan te pakken’.

Daarbij stelt Dekker overigens het belang van goed onderwijs in krimpregio’s boven het behoud van het duale bestel met openbaar en bijzonder onderwijs. Dit schept perspectieven schept voor samenwerkingsbesturen en uiteindelijk voor de afschaffing van het duale bestel en de invoering van het concept ‘school’, dat boven de denominaties uitstijgt.

Deze aspecten komen aan bod in een commentaar dat VOS/ABB-directeur Ritske van der Veen op deze website heeft geplaatst.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl